Modelowanie procesów biznesowych

Szkolenie z modelowania procesów biznesowych adresowane jest do kadry menadżerskiej oraz zarządzającej. Kurs z modelowania procesów biznesowych skierowany jest również do wszystkich tych osób, które w swojej pracy zajmują się modelowaniem procesów i struktur.
Celem treningu z modelowania procesów biznesowych jest poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych z modelowaniem procesów. Podczas warsztatu z modelowania procesów biznesowych uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie identyfikowania i optymalizacji procesów gospodarczych. W trakcie szkolenia z modelowania procesów biznesowych przedstawione zostaną metody prostego oraz zaawansowanego modelowania procesów. Wiedza zdobyta podczas kursu z modelowania procesów biznesowych pozwoli na efektywną analizę i umiejętność dokumentowania wymagań dla systemów informatycznych.
Celem treningu z modelowania procesów jest zaprezentowanie sposobów prawidłowego dokumentowania decyzji organizacyjnych. Słuchacze warsztatu z modelowania procesów biznesowych poznają możliwe zagrożenia oraz sposoby unikania ewentualnych trudności pojawiających się w trakcie procesu modelowania. Podczas szkolenia z modelowania procesów uczestnicy poznają narzędzia niezbędne do tworzenia schematów blokowych. W trakcie szkolenia z modelowania procesów biznesowych zostaną przedstawione metody i techniki samodzielnego rozpoznawania i budowania procesów zgodnie ze standardami BPMN. Kurs z modelowania procesów biznesowych prowadzony jest w formie praktycznych warsztatów. Podczas treningu z modelowania procesów biznesowych wykorzystywana będzie metodyka opisu procesów BPMN. Uzupełnieniem warsztatów będą krótkie wykłady z elementami praktycznych przykładów. Uczestnicy podczas ćwiczeń komputerowych mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przy tworzeniu małego projektu biznesowego. Szkolenie z modelowania procesów biznesowych prowadzone jest przez wieloletniego trenera i analityka procesów biznesowych. Cena kursu z modelowania procesów biznesowych zawiera: certyfikat, lunch oraz przerwy kawowe.