Szkolenia otwarte czy szkolenie zamknięte?

Szkolenia w formule otwartej i zamkniętej różnią się głównie sposobem organizacji, dostępnością oraz grupą docelową. Zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte organizuje High5 Training Group. Oto główne różnice:

Szkolenia w formule otwartej:

  1. Dostępność dla publiczności: Szkolenia otwarte są dostępne dla ogółu, czyli dla osób spoza konkretnej organizacji czy przedsiębiorstwa. Organizowane są z myślą o szerokim gronie uczestników z różnych firm, branż czy sektorów.
  2. Organizacja przez firmy szkoleniowe: Zazwyczaj są prowadzone przez zewnętrzne firmy szkoleniowe lub specjalistów, które organizują regularne sesje lub kursy na określone tematy, a ludzie z różnych organizacji mogą na nie uczęszczać.
  3. Łatwiejszy dostęp: Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zarejestrować się na kurs indywidualnie, a często są one organizowane w różnych terminach i lokalizacjach, co zwiększa dostępność.
  4. Różnorodność uczestników: Szkolenia otwarte mogą zgromadzić uczestników z różnych firm, co prowadzi do wymiany doświadczeń i różnorodnych perspektyw.
Speaker at Business Conference with Public Presentations. Audience at the conference hall. Entrepreneurship club. Rear view. Horisontal composition. Background blur.

Szkolenia w formule zamkniętej:

  1. Dla określonej grupy: Szkolenia zamknięte są organizowane dla określonej grupy pracowników z konkretnej firmy lub organizacji. Są bardziej ukierunkowane na potrzeby i cele danej instytucji.
  2. Dostosowane do specyfiki firmy: Treści szkolenia mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb i celów organizacji. Mogą dotyczyć zagadnień specyficznych dla danej branży lub problemów, z jakimi boryka się konkretna firma.
  3. Elastyczność terminów i lokalizacji: Firmy mają większą kontrolę nad terminem, miejscem i organizacją szkolenia, co może być dostosowane do potrzeb pracowników i ich harmonogramu.
  4. Integracja i spersonalizowane podejście: Szkolenia zamknięte mogą sprzyjać lepszej integracji w zespole oraz stanowić platformę do omawiania wewnętrznych problemów i wyzwań specyficznych dla danej firmy.

Oba rodzaje szkoleń mają swoje zalety i mogą być wartościowe w zależności od potrzeb organizacji oraz celów, jakie chce się osiągnąć. Wybór między nimi zależy od konkretnej sytuacji, celów szkoleniowych oraz preferencji organizacji lub uczestników.