Dział HR a zmiany

Często słyszymy od osób tworzących działy HR, że mimo starań wciąż napotykają „mury nie do przejścia” – mury tworzone przez menedżerów, przełożonych, specjalistów… Ich projekty innowacji wynikają z wnikliwej analizy sytuacji i dają ogromną szansę na poprawę jakości pracy, a mimo to – są blokowane, nieracjonalnie modyfikowane lub wręcz odrzucane bez sensownego powodu już na etapie wdrożenia. Czy da się to zmienić? Jakie konkretne kroki należy podjąć, aby wysiłek włożony w przygotowanie takich narzędzi, jak system ocen okresowych, ścieżki rozwoju czy model kompetencji, przyniósł oczekiwane rezultaty? Zrozumienie postępu w naszych dziedzinach może otworzyć nam możliwości, gdy wyjdziemy poza rutynowe zadania oparte na opisach zadań, co obecnie jest niekiedy dość trudne (np.: czy wiesz, ile godzin spędził dziś na testowaniu?). Realistyczna ocena oparta na obiektywnych dowodach pozwoli ocenić, jakich umiejętności nauczyliśmy się podczas tych eksperymentów; jeśli niektóre rzeczy można poprawić w ramach tych konkretnych możliwości, dalsze badania mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań – może się tu pojawić coś wyjątkowego, ale może już nie tak interesującego.

słyszymy od osób tworzących działy HR, że mimo starań wciąż napotykają na „mury nie do przejścia” – mury tworzone przez menedżerów, przełożonych, specjalistów wynikają z dogłębnej analizy sytuacji i stanowią świetną okazję do usprawnienia ensible reason już na etapie wdrożenia. Czy porównywanie narzędzi, takich jak system ocen okresowych, ścieżki rozwoju czy model kompetencyjny, przynosi oczekiwane rezultaty? W rzeczywistości, gdy weźmie się pod uwagę, jak wszystkie te procesy są zorganizowane w różnych sektorach w różnych branżach, pytanie to staje się jeszcze bardziej oczywiste niż przy analizie jednego konkretnego problemu. Programiści nie lubią, gdy rozważanie czegoś trwa zbyt długo; właśnie dzisiaj (14 godzin temu) jestem zadowolony z mojej własnej bazy kodu po ponad 3 latach, co sprawia, że czuję się o wiele bardziej produktywny i pewny przyszłej wydajności. Jest to możliwe głównie dzięki wysokiej jakości, więc teraz mam nadzieję, że inni członkowie zespołu zadbają o to, by zawsze była druga osoba, która zajmie się każdym zadaniem (to wiele znaczy).