Rodzaje rekrutacji pracowników

Rekrutacja to wieloetapowy proces, w wyniku którego wyłania się osobę lub osoby najbardziej spełniające oczekiwania pracodawcy. W firmach istnieją dwa podstawowe rodzaje rekrutacji: wewnętrzna (zamknięta i otwarta) oraz zewnętrzna (wąska i szeroka). Charakter tych rekrutacji jest zróżnicowany.

Rodzaje rekrutacji

Wewnętrzna rekrutacja obejmuje osoby już zatrudnione w firmie, które konkurują o określone stanowisko. Podstawową zaletą wewnętrznej rekrutacji metody są niskie koszty i stosunkowo krótki okres wprowadzania pracownika w nowe obowiązki. Rekrutacja wewnętrzna zamknięta dotyczy konkretnej grupy pracowników przedsiębiorstwa. 

Etapy rekrutacji wewnętrznej

 • stworzenie ogłoszenia dla pracowników,
 • publikacja oferty w mediach firmowych,
 • zbieranie aplikacji,
 • analizowanie dokumentów,
 • wybór kandydata.

Rekrutacja zewnętrzna

W trakcie rekrutacji zewnętrznej rozpatruje się kandydatury osób spoza firmy. Koszty związane ze zorganizowaniem procesu rekrutacji, a także z wdrażaniem nowego pracownika w obowiązki są o wiele wyższe niż w przypadku rekrutacji wewnętrznej. Pośród zalet tej rekrutacji można wymienić np. nowe umiejętności i doświadczenia, jakie wnosi do środowiska osoba z zewnątrz.

Rekrutację zewnętrzną różnicuje się ze względu na wielkość grona odbiorców. Ujmując proces szeroko, przedsiębiorstwo stara się dotrzeć ze swoją ofertą do jak największej grupy potencjalnych pracowników. W rekrutacji wąskiej ogłoszenie jest kierowane najczęściej do niewielkiego grona specjalistów.  

Etapy rekrutacji zewnętrznej

 • analizowanie potrzeb kadrowych,
 • planowanie procesu rekrutacji,
 • analizowanie treści opisu stanowiska pracy,
 • redakcja ogłoszenia o pracę,
 • ocena napływających aplikacji pod względem formalnym,
 • sprawdzenie kwalifikacji kandydatów w trakcie rozmowy rekrutacyjnej lub podczas testów,
 • decyzja o zatrudnieniu kandydata lub kandydatów.