Skuteczna windykacja

Można powiedzieć, że windykacja to dochodzenie roszczeń i należności. Jest to trudna sytuacja finansowa. Ale istnieją prawne zasady rozwiązywania takich sytuacji. Jedną z możliwości jest umiejętne przeprowadzenie negocjacji z klientem. Są również praktyczne umiejętności rozmowy z takim klientem. Jedną z takich technik jest doprowadzenie do stanu akceptacji długu ? jedynej możliwej postawy, która pozwala na rozmowę o warunkach spłaty. A zatem jak przeprowadzić skuteczną rozmowę z dłużnikiem ?

Jedną z skutecznych technik windykacyjnych, którą stosuje się w praktyce jest tzw. spirala windykacyjna. Głównym punktem w tej technice jest postawienie diagnozy sytuacji, która polega na wyjaśnieniu sprawy. Spirala windykacyjna polega na zastosowaniu procedury:

  • informowania o sankcji
  • wprowadzenia jej

Zobacz jak przeprowadzać skuteczna windykacja (szkolenie)

Gdy klient zgadza się na spłatę należności dążymy do jak najbardziej precyzyjnego określenia formy spłaty, miejsca i czasu. Osiągamy to poprzez serię (grzecznych) pytań. Nalegamy aby pieniądze – cała suma, znalazła się na naszym koncie (czy w kasie) jak najszybciej, najlepiej jeszcze dzisiaj. Kończymy rozmowę podsumowując własnymi słowami wszystkie ważne ustalenia: Podsumujmy: ustaliliśmy, że (miejsce, czas, ilość, forma).

Ta technika pozwoli nam spranie przejść prawną procedurą rozwiązania długu należności i nie ponieść żadnych strat finansowych. Dzięki tej technice firma nie poniesie żadnych kosztów finansowych nie straci klientów.