Jak zostać liderem? zarządzanie zespołem

Poprzez zaangażowanie zespołu w proces ustalania nowych zasad współpracy. Ludzie czują się bardziej zmotywowani do działania, gdy wdrażają to, co sami wymyślili. Pomoże w tym mało jeszcze rozpowszechnione narzędzie. – #TeamCanvas.. Szablon opiera się na 9 obszarach, które są kluczowe dla efektywnej pracy zespołowej. 1. ludzie i role 2. wspólne cele 3. cele osobiste 4. misja 5. wartości 6. kompetencje i mocne strony 7. słabe strony i obszary do rozwoju 8. potrzeby i oczekiwania 9. zasady i działania do podjęcia. Warto wspólnie przedyskutować te tematy, ustalić co jest dla Was ważne. co jest fundamentem współpracy. I warto pogłębić temat celów. – wspólnych (zespołowych) i osobistych. a także misji i wartości zespołu oraz potrzeb i oczekiwań. Członków zespołu. Bez wątpienia może się też zdarzyć. niektóre zespoły mają podobne interesy, ale różnią się co do tego, która strona powinna otrzymać kredyt lub winę podczas działań związanych z rozwiązywaniem konfliktów. To daje szansę – zwłaszcza jeśli obie strony chcą widzieć sukces w pracy!