Zarządzanie stresem

Szkolenie z zarządzania stresem skierowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz do osób, poddawanych w swojej pracy dużej presji. Podczas kursu z zarządzania stresem zostaną przedstawione metody indywidualnego kierowania rozwojem w sytuacjach wyzwalających stres. Celem treningu z zarządzania stresem jest poznanie technik kontrolowania i zarządzania swoimi emocjami. W trakcie warsztatu z zarządzania… Czytaj dalej Zarządzanie stresem