asertywność i komunikacja w biznesie

Szkolenie z asertywności i komunikacji w biznesie skierowane jest do osób, pragnących podwyższyć swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji. Celem kursu z asertywności i komunikacji w biznesie jest zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego podejmowania decyzji. Podczas treningu z asertywności i komunikacji w biznesie zostaną przedstawione techniki interpersonalne wykorzystywane w sytuacjach trudnych i skomplikowanych. Uczestnicy w trakcie szkolenia z asertywności poznają sposoby rozpoznawania symptomów uległości i agresji, a także prawdopodobne skutki takich zachowań. Celem kursu z asertywności i komunikacji w biznesie jest podwyższenie kompetencji w zakresie komunikacji asertywnej. Podczas treningu z asertywności słuchacze poznają swoje zarówno mocne jak i słabe strony. W trakcie szkolenia z komunikacji w biznesie przedstawione zostaną sposoby otwartego wyrażania uczuć oraz czasowe stany emocjonalne jakie towarzyszą w relacjach z innymi ludźmi. Słuchacze kursu z asertywności i komunikacji w biznesie dowiedzą się jak skutecznie wydawać polecenia i przekazywać swoje oczekiwania podwładnym. Celem treningu z asertywności jest opanowanie umiejętności związanych z reagowaniem na krytykę oraz z przyjmowaniem negatywnych ocen od innych ludzi. Podczas szkolenie z asertywności każdy uczestnik nauczy się respektowania swoich praw w różnych dziedzinach życia. Trening z asertywności i komunikacji w biznesie prowadzony jest w formie warsztatów oraz interaktywnych wykładów. Podczas szkolenia z asertywności, słuchacze uczestniczą zarówno w dyskusjach jak i w analizie przypadków. Warsztat z asertywności w biznesie prowadzony jest przez dwóch wybitnych trenerów zajmujących się szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego. Cena kursu z asertywności i komunikacji w biznesie zawiera: nocleg oraz wyżywienie.