Komunikacja interpersonalna – szkolenie w Warszawie

Szkolenie – komunikacja Warszawa

Aby sprostać tym potrzebom organizowane jest szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji. Odbywać się będzie ono w Warszawie. Szkolenia w Warszawie umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiadomości na temat komunikacji zarówno biznesowej jak i tej stosowanej na co dzień w mniej formalnych warunkach. Warszawa to idealne miejsce na organizacje szkoleń. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami efektywnej komunikacji. Udział w szkoleniu pozwoli na określenie własnego stylu komunikowania, umożliwi także eliminację najczęstszych błędów pojawiających się w komunikacji.

Komunikacja to proces wymiany wiadomości pomiędzy co najmniej dwiema osobami. Komunikowanie się jest fundamentem porozumienia społecznego. Możemy wyróżnić olbrzymią rolę w każdej dyskusji i jest nierozerwalnym punktem dnia codziennego. Do tzw. „mowy ciała” zaliczyć należy: mimikę, gesty, intonację, postawa ciała, ton głosu. Zapewniają one ponad 80% całego komunikatu. Komunikacja słowna to metoda, w jaki osoby wymieniają informacje między sobą za pomocą słów.

Z komunikacją, zarówno werbalną jak i niewerbalną mamy do czynienia podczas każdej rozmowy. obojętnie czy to z managerem, mężą czy przyjacielem. Komunikacja odnosi się do każdej sfery naszego życia. Dlatego tak istotne jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej komunikacji.