Trening menadżerski

Po ukończonym kursie z zarządzania personelem uczestnicy będą umieli wybrać i dopasować do swojej firmy odpowiednie metody zarządzania zespołami. szkolenie zarządzania personelem przedstawia profesjonalne techniki motywacji pracowników oraz działanie systemu ocen pracowniczych. Celem treningu z zarządzania personelem jest także uaktualnienie wiedzy na temat funkcjonowania pracowników w firmie. Podczas treningu zarządzania personelem uczestnicy dowiedzą się jakie techniki wykorzystywać przy rekrutacji pracowników oraz jakie są źródła procesu rekrutacji i selekcji. Celem kursu z zarządzania personelem jest przedstawienie uczestnikom najnowszych metod i technik zarządzania zespołami ludzkimi. Podczas szkolenia z zarządzania personelem słuchacze zdobędą efektywne umiejętności związane z zarządzaniem grupą. Szkolenie z kierowania zespołem skierowane jest do specjalistów HR, kadry kierowniczej oraz do właścicieli firm. szkolenie „Kierowanie zespołem” przeznaczony jest dla wszystkich osób, którzy w swojej pracy zarządzają zespołem i chcą to robić w sposób jak najbardziej doskonały. Szkolenie „Trening Menedżerski pozwoli każdemu z uczestników poznać charakterystyczny styl zarządzania grupami pracowników. W trakcie szkolenia z zarządzania personelem słuchacze zapoznają się z najczęstszymi błędami popełnianymi przy ocenie pracowników oraz poznają metody informowania pracowników o otrzymanych ocenach. trening z zarządzania personelem oparte jest na metodach interaktywnych, przeprowadzane jest w charakterze warsztatów, co pozwala na koncentrację uczestników na praktycznych aspektach zarządzania pracownikami.