Zarządzanie stresem

Szkolenie z zarządzania stresem skierowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz do osób, poddawanych w swojej pracy dużej presji. Podczas kursu z zarządzania stresem zostaną przedstawione metody indywidualnego kierowania rozwojem w sytuacjach wyzwalających stres. Celem treningu z zarządzania stresem jest poznanie technik kontrolowania i zarządzania swoimi emocjami. W trakcie warsztatu z zarządzania stresem prezentowane będą różnorodne mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie stresu oraz metody skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Wiedza zdobyta podczas szkolenia z zarządzania stresem pozwala określić poziom stresu stymulującego, wykorzystywanego do podejmowania konstruktywnych działań. Uczestnicy w trakcie kursu z zarządzania stresem uświadamiają sobie postawy odpowiedzialne za brak odporności na stres. Celem poznania tych postaw jest odpowiednie kształtowanie osobowości słuchacza w celu zwiększenia jego tolerancji na sytuacje stresowe. Podczas treningu z zarządzania stresem zostaną zaprezentowane metody zmiany perspektywy z sytuacji zagrażającej na sytuację wyzwania. Warsztat z zarządzania stresem umożliwia zwiększenie efektywności w pracy poprzez zmotywowanie potencjału wewnętrznego. Szkolenie z zarządzania stresem porusza również takie zagadnienia jak zarządzanie czasem oraz techniki asertywności i skutecznej komunikacji. Podczas kursu z zarządzania stresem wykorzystywane będą techniki relaksacji z elementami ćwiczeń fizycznych. Trening z zarządzania stresem prowadzony jest w formie warsztatów i interaktywnych wykładów. Szkolenie z zarządzania stresem prowadzony jest przez wieloletnich trenerów zajmujących się kursami w zakresie rozwoju osobistego, a także technik relaksacji. Cena warsztatu z zarządzania stresem zawiera materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie