Zarządzanie zespołem pracowników szkolenie

Jakie istniejąsposoby zespołowego działania: Zespoły o podobnej specjalizacji – tworzą się wskutek łączenia pracowników dotychczas indywidualnie wykonujących równoległe zadania, obejmują więc te zestawów pracowników o jednakowych specjalizacjach ( np. murarzy , ślusarzy , rolnikówzwykle obowiązane do przeprowadzenia określonego modelu działania lub określonej formy realizacji – nie identyfikuje się z efektem końcowym. W ramach grup o specjalizacji jednorodnej wyróżniamy zespoły pracownicze w układzie macierzowym (dualizm – zduplikowana podległość) , każdy pracownik ma dwóch szefów ,układ przedmiotowy organizuje ludzi do działania. Powstają tu chwilowe , płynne zespoły pracownicze , które operują na czas konkretnegozadania, po zrealizowaniu zadania pracownicy powracają do własnych zespołów. Zespół jest grupą wielu różnorodnych person, z których każda posiada właściwe umiejętności niezbędne do wykonania konkrentnego elementu projektu przygotowywanego przez cały zespół. Członkowie zespołu mogą należeć do różnych dywizji firmy lub nawet pracować w wielu różnych ?rmach. Z tego powodu takie zróżnicowane grupy pracownicze nazywa się często zespołami wielofunkcyjnymi. Problemem menedżera jest zebranie określonej grupy osób i zbudowanie z nich precyzyjnie działającego zespołu, który pracuje jako komplementarna, realizując określone zadania. Nie jest więc zaskoczeniem, że przygotowanie takiej harmonijnie grającej grupy może być czasami dość skomplikowane. Istnieją jednak precyzyjne zasady, których przestrzeganie może bardzo ułatwić budowanie zespołu i umożliwić mu odniesienie sukcesu.

Szkolenie zarządzanie zespołem: wysoki efekt działania zespołowego.

Grupy o heterogenicznej specjalizacji – obejmują realizatorów o różnych kompetencjach, członkowie tych grup realizują następujące czynności składające się na większe zadanie czy zgoła na pełny proces produkcyjny , praca jest tu wzajemnie uzależniona. W ramach grup o specjalizacji niejednorodnej wyróżniamy zespoły pracownicze w układzie poziomym (zbierają pracowników realizujących nie tylko aktywność podstawową ale także działalność pomocniczą lub o charakterze obsługi -np. piekarzy ,ślusarzy ) i zespoły pracownicze w układzie pionowym ( grupują pracowników realizujących oprócz funkcji wykonywanych różnego rodzaju podstawowe funkcje kierownicze – harmonogramowanie czynności realizowanych przez ten zespół, organizowanie przebiegu tych prac , motywowanie, określanie reguł wynagradzania i premiowania, kontrolowanie działań poszczególnych członków zespołu ).