Zarządzanie zespołem (szkolenie)

Jakie umiejętności miękkie potrzebne są menedżerowi?

Omówię umiejętności miękkie związane  z Project Management:

  • Zwycięzca własności i zobowiązanie do realizacji wspólnego celu lub celów
  • Zarządzanie zespołem i dynamiką klienta
  • Tworzenie ludzi wokół, oraz skoncentrowane podejście do zadania
  • Przyjęcie / życie na klienta zespół i kultury organizacji, aby utrzymać spójny sposób pracy
  • Empowering siebie i innych, aby osiągać cele
  • Osiągnięcie spójnych realizacji

Zarządzanie zespołem (szkolenie: warszawa)

Nie zawsze łatwo osiągnąć ten stan, ale najlepszym sposobem znalazłem (jak dotąd) jest oparcie się o ustalone metodologie. Umiejętności miękkie oraz praca w zespole nie powinny być traktowane jako odrębne rodzaje działalności. Na przykład, metodyki zarządzania projektami nie tylko identyfikuje etapy projektu i efektów, ale mogą być również wykorzystywane w celu promowania zobowiązanie do wspólnej sposób pracy, zarówno w zespole i z klientem.

PRINCE2 jest metodologią „projektów w kontrolowanym środowisku” wspieraną przez UK Office of Government Commerce. Najważniejsze w PRINCE2 jest to, że koncentruje się ona na najlepszych praktykach zarządzania projektem, a nie tylko świadczeniach specjalistycznych. Stosowanie jej wytycznych jest najlepszym sposobem systematycznego przechwytywania wszystkich „miękkich” elementów dobrego zarządzania projektem. Wszystko zaczyna się od „Case Business”, który mówi, dlaczego korzyści są warte wysiłku – i tym przypadku może być wykorzystywany do wygrania zaangażowania ze strony wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Zapewnia również wspólny sposób pracy, który łączy bogate doświadczenie w dostarczaniu pożądanego rezultatu, który, jeżeli następuje poprzez zachęca do lepszej pracy zespołowej i stosunków pracy.

Innym rozwiązaniem może być używany jest AIM. Koncentruje się ona na wszystkich przewidywalnych lub wspólnych elementach świadczeń specjalistycznych w celu wsparcia PRINCE2, z doskonałymi wzorcami dokumentów w szczególności w odniesieniu do dostarczanych produktów.

Zarówno PRINCE2 jak i AIM powinno być stosowane jako wytyczne nadajników od samego początku, obejmujące wszystkie aspekty projektu: rezultaty materialne i umiejętności miękkie. Na przykład, należy upewnić się, że wszystkie osoby zaangażowane w projekt otrzymują jakiś element szkolenia lub zapoznania się z procesem. Stwarza to wspólne podejście – wspólna sposób pracy – technologia zespołu. Wreszcie będzie to wynagradzać klientowi wyciągnąć dokładnie w tym samym kierunku, należy wykonać na poziomie stale wysoki poziom, a tym samym zapewniają optymalne wyniki dla biznesu.