konflikt – sztuka zapobiegania i rozwiązywania

Szkolenie z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów skierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani swoim rozwojem osobistym, a przede wszystkim efektywnym radzeniem sobie z sytuacjami konfliktowymi. Celem szkolenia z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów jest nauczenie Państwa jak rozpoznawać źródła konfliktów i im zapobiegać. Podczas szkolenia z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów nabywasz wiedzę niezbędną do skutecznego opierania się manipulacjom, chwytom erystycznym i podobnym technikom. Trening z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów uczy jak dostrzec manipulacje i wywieranie wpływu na podświadomość. Uczestnicząc w kursie z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów poznajesz zasady działania mechanizmów związanych z procesem komunikacji i powstawaniem nieporozumień w tym zakresie. Szkolenie z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów umożliwia nie tylko poznanie podstawowych źródeł konfliktów i ich przyczyn pierwotnych, ale wiedzę praktyczną odnoszącą się do odczytywania pozawerbalnych sygnałów zapowiadających konflikt. Podczas kursu z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów uczestnicy, którzy pracują w zespole dowiedzą się o możliwych sposobach tworzenia skutecznych mechanizmów zapobiegania, rozwiązywania i wykorzystania konfliktów do rozwoju zespołu i jednostki. Szkolenie z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów ma również na celu zapoznanie uczestników z psychologicznymi podstawami rozwiązywania konfliktów. Trening z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów ukazuje różnice pomiędzy źródłami konfliktów o podłożu osobowościowym u partnerów zawodowych i osobistych. Szkolenie z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów prowadzone jest w formie warsztatów, co zapewni indywidualne i profesjonalne podejście do uczestników. Liczne ćwiczenia indywidualne oraz grupowe zapewnią skuteczne opanowanie tematyki między innymi z zakresu asertywnej komunikacja jako sposobu na unikanie konfliktów. Kurs z zapobiegania i rozwiązywania konfliktów może być dla Państwa znakomitym motorem rozwoju, ale tylko wtedy jeżeli będziemy traktowali konflikt jako lekcję, a nie porażkę.