Kreatywność w biznesie

Szkolenie z kreatywności w biznesie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz do wszystkich pracowników, pragnących podwyższyć swoje umiejętności związane z efektywnymi sposobami radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach. Celem kursu z kreatywności w biznesie jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy w zakresie kreatywności. Podczas treningu z kreatywności w biznesie zostaną przedstawione metody oraz narzędzia potrzebne do budowy środowiska sprzyjającego kreatywności w organizacji. Uczestnicy warsztatu z kreatywności poznają techniki konstruktywnego myślenia i działania. W trakcie szkolenia z kreatywności w biznesie prezentowane będą narzędzia ułatwiające skuteczne kierowanie pracą mentalną. Celem kursy z kreatywności jest przedstawienie sposobów rozpoznawania potencjalnych problemów i zagrożeń zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Słuchacze warsztatu z kreatywności w biznesie nabędą umiejętności związane z trafnym określeniem własnego potencjału twórczego oraz z kształtowaniem postawy nastawionej na współpracę w grupie. Wiedza zdobyta w trakcie treningu z kreatywności umożliwia pogłębienie znajomości siebie jak również swojego stylu myślenia. Podczas szkolenia z kreatywności przedstawione zostaną metody kwestionowania schematów oraz rozpatrywanie problemów z różnych perspektyw. Kurs z kreatywności w biznesie prowadzony jest w formie warsztatu, rozwijającego umiejętności zarówno pracy w grupie jak i indywidualnej. Zaletą szkolenia z kreatywności są ćwiczenia umożliwiające rozwój wyobraźni oraz skutecznej komunikacji. Warsztat z kreatywności w biznesie prowadzony jest przez trenera specjalizującego się w zagadnieniach rozwoju interpersonalnego. Cena treningu z kreatywności w biznesie zawiera materiały szkoleniowe oraz konsultacje z prowadzącym.