Public relations w administracji publicznej

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak skutecznie budować wizerunek instytucji publicznej, szkolenie z tego zakresu jest właśnie dla Ciebie. Jest ona przeznaczone szczególnie dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, chcących nabyć umiejętności konieczne w opracowywaniu strategii public relations oraz efektywnym zarządzaniu komunikacją społeczną. W programie kursu public relations znajdują się takie tematy jak rola PR w systemie komunikowania się instytucji z otoczeniem, prawne i etyczne uwarunkowania działalności PR oraz badania marketingowe w kształtowaniu PR instytucji. Dobra reputacja, dialog z otoczeniem to bardzo istotne kwestie w życiu dzisiejszej administracji publicznej, a poznanie tajników tych tematów zagwarantować może każdej instytucji jak najbardziej pożądane skutki, sprawiając, że efekty jej pracy będą o wiele lepsze, uzyskanie mniejszym nakładem pracy i poświęceniem pracowników. W trakcie szkolenia public relations w administracji publicznej uczestnicy poznają koncepcje misji administracjach, funkcje i rodzaje badań marketingowych, skuteczne metody badania opinii, a także co istotne kulturę organizacyjną instytucji, zwłaszcza tak zwaną idee corporate identity. Na warsztatach zbliżone zostają ponadto tematy związane z wizerunkiem urzędu i systemem komunikacji wewnętrznej w jednostkach instytucji publicznej. Szkolenie to polecane jest każdemu pracownikowi administracji publicznej.