Skuteczna windykacja

Szkolenie ze skutecznej windykacji to sposób na poznanie odpowiedzi na kluczowe w biznesie pytanie, a mianowicie jak odzyskać należność nie tracąc klienta . Odbiorcami wspomnianego szkolenia są zarówno pracownicy działów windykacji, działów księgowo-finansowych, jak i indywidualni przedsiębiorcy, przedstawiciele handlowi, a także inne osoby mogące mieć styczność w swojej codziennej pracy z różnego rodzaju dłużnikami. Warsztaty skutecznej windykacji pozwalają przyjrzeć się bliżej i bardziej szczegółowo organizacji działu windykacji w firmie lub instytucji, wszelkim relacjom między sprzedażą a windykacją, różnorodnym zasadom przyznawania limitów kredytowych. Szkolenie o tematyce windykacji pokazuje nam, dlaczego właściwie dłużnicy nie płacą należności, a także jakie najczęściej stosują wymówki. W trakcie trwania kursu praktycznych ćwiczeń uczestnicy maja możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy dotyczącej na przykład tego, w jaki sposób w trakcie rozmowy telefonicznej uchwycić i wyłapać prawdziwy powód niepłacenia należności. Ponadto kursanci maja możliwość dowiedzenia się, jakimi technikami doprowadzić do stanu akceptacji długu, która zdecydowanie jest jedyną możliwą i pożądaną przez nas postawą, która pozwala także na dialog czy rozmowę o warunkach spłaty. Szkolenie o tematyce skutecznej windykacji to również okazja do poznania i zgłębienia zasad prowadzenia poprawnych negocjacji z dłużnikiem. Nabyte przez uczestników umiejętności będą mogły być później wykorzystane podczas gry negocjacyjnej. Szkolenie to daje także możliwość poznania tajników zachowań wykorzystywanych wówczas, gdy nie pomagają już polubowne sposoby rozwiązania problemu. Poruszona zostanie również kwestia aspektów prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych.