Szkolenie z kreatywności w biznesie

Szkolenie z kreatywności w biznesie pozwoli Ci poznać odpowiedź na pytanie jak radzić sobie z nietypowymi zadaniami i problemami oraz jak podnieść kreatywność osobistą i grupową. Jest to szkolenie przeznaczone dla wszystkich tych, którzy pragną zwiększyć efektywność działania w trudnych sytuacjach. Kurs ten to niezwykle pomocny trening kreatywności. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają narzędzia zwiększające skuteczność myślenia i działania, nauczą się efektywnie rozpoznawać problemy, zagrożenia i szanse w otoczeniu zawodowym i osobistym, a także ukształtują postawę nakierowaną na sprawne i szybkie poszukiwanie dobrych rozwiązań. W biznesie bardzo ważną kwestią jest rozpoznawanie własnego potencjału twórczego i uświadomienie sobie konieczności ciągłego doskonalenia sprawnego myślenia na poziomie wiedzy, umiejętności czy postaw. Właśnie te tematy poruszane są na kursie kreatywności w biznesie. Istotny jest także fakt, iż rezultaty treningu kreatywności można wykorzystać zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
W trakcie szkolenia można poznać etapy kreatywnego myślenia i warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia, a także przeszkody i bariery procesu twórczego. Uczestnicy warsztatów dowiadują się ponadto jak przełamać sztywność myślową, przybliżony zostaje im temat motywacji do twórczego myślenia i zachowania. Kurs ten to poznanie specyficznych metod i kierunków twórczego myślenia i co istotne sposobów jak można je wykorzystać w praktyce. Trening kreatywności to doskonały sposób na przeanalizowanie warunków organizacyjnych i zespołowych efektywnego funkcjonowania, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i poznania ich znaczenie dla kreatywności indywidualnej czy tworzonych innowacji przez cały zespół.