szkolenie z zarządzania personelem

Szkolenie z zarządzania personelem adresowane jest do osób pracujących w dziale HR oraz do osób zajmujących kierownicze stanowiska w swojej firmie. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie efektywnego kierowania pracownikami. Podczas kursu z zarządzania personelem uczestnicy poznają główne zasady i prawa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze treningu z zarządzania personelem nabędą umiejętności w zakresie motywowania pracowników w osiągnięciu lepszych wyników pracy. W trakcie szkolenia z zarządzania personelem zostaną przedstawione metody i style coachingu oraz delegowania. Celem kursu z zarządzania personelem jest rozwinięcie takie umiejętności interpersonalnych jak: przywództwo, komunikacja i planowanie. Podczas treningu z zarządzania personelem uczestnicy poznają techniki rekrutacji i selekcji pracowników. W trakcie szkolenia z zarządzania personelem zaprezentowane zostaną metody budowania bazy danych kandydatów i profili kompetencji. Celem treningu z zarządzania personelem jest przedstawienie procedury rekrutacji metodą Assessment Center. Uczestnicy kursu z zarządzania personelem zapoznają się z testami wykorzystywanymi podczas selekcji kandydatów oraz poznają wszystkie rodzaje wywiadów selekcyjnych i metody z nimi związane. Po ukończonym szkoleniu z zarządzania personelem słuchacze zdobędą umiejętności związane ze sztuką prowadzenia wywiadu selekcyjnego. Kurs z zarządzania personelem prowadzony jest w formie warsztatów, opartych na metodach interaktywnych. Cena treningu z zarządzania personelem zawiera: materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe.