Szkolenie ze skutecznej windykacji

W programie szkolenia o tematyce windykacji w firmie poruszane są kwestie prawnych aspektów windykacji. Osoby uczestniczące w kursie mają możliwość uczestniczyć w różnorodnych ćwiczeniach, takich jak ćwiczenie wstępne, czyli watki związane z pracą zespołowa i profilem idealnego indykatora, analizą i wnioskami, ćwiczenie metodą meta planu, związaną z problemami, które mogą wyniknąć we współpracy handlowców i indykatorów, analizą co możemy zrobić w konkretnych sytuacjach. W trakcie trwania szkolenia ze skutecznej windykacji uczestnicy poznają ponadto schemat podziału zadań windykacyjnych w firmie, czyli jakie standardy obowiązują w windykacji i jak można je poprawić czy udoskonalić. Schemat działań w modelu sprężyny windykacyjnej, wezwania do zapłaty, negocjacje, zapowiedź sankcji, realizacja sankcji i droga sądowa to także tematy które są bardzo drobiazgowo omawiane na kursie. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką zasad odpowiedzialności za zobowiązania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, czyli zasadami reprezentacji, a także metodami skutecznego zabezpieczania wierzytelności w fazie zawierania kontraktu to wspomniane szkolenie będzie doskonałym kursem dla ciebie. Niezwykle istotna kwestia przydatna w pracy osób pracujących w działach księgowo-finansowych i indywidualnych przedsiębiorców jest prawna asekuracja wierzytelności, rodzaje zabezpieczeń, ich znaczenie i zasady ich wykorzystania w dochodzeniu roszczeń. Dzięki szkoleniu wspomniane kwestie staną się nasza mocna strona, gdyż dokładnie je objaśnimy i przećwiczymy na warsztatach. Kolejnymi tematami które możemy znaleźć w programie szkolenia to poręczenie cywilne, cesja wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, ubezpieczenie należności, a także tak zwana blokada rachunku. Końcowo zostaje także omówiony temat postępowanie sądowego, jego zasady, zasady składania pozwu, rożnych postępowań sądowych w sprawach o zapłatę, postępowań zabezpieczających czy nawet metod przewlekania. Jest to idealne szkolenie dla wszystkich tych który temat windykacji w jakiś sposób dotyczy i które w pracy codziennej mają styczność z różnego rodzaju należnościami czy egzekwowaniem spłat długów.