Warsztaty dla trenerów wewnętrznych

Warsztaty dla trenerów wewnętrznych przybliżają uczestnikom najlepsze sposoby prowadzenia szkoleń, prezentacji, najefektywniejszych stylów i sposobów prowadzenia zajęć i prezentacji samego trenera. Uczestnicy mają możliwość znalezienia i wyboru własnej roli jako prowadzącego zajęcia. Niezbędne kompetencje i umiejętności trenera, modelowanie postawy profesjonalnego trenera, badanie nastawienia i poziomu motywacji, przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz elementy analizy potrzeb szkoleniowych to tylko nieliczne z tematów poruszanych i szczegółowo omawianych na szkoleniu menadżerskim. Dość spora ilość czasu w trakcie warsztatów przeznaczona jest na metodykę pracy szkoleniowej i techniki rozładowujące napięcie w grupie. Sztuka wzbudzania zainteresowania i metody aktywizowania grupy szkoleniowej to bardzo ważne kwestie, jeśli chodzi o przebieg i efektywność prowadzonego przez nas szkolenia, a są one niezwykle klarownie omówione na kursie trenerskim. W trakcie szkolenia kursanci dowiadują się jak od podstaw przygotować szkolenie, czyli jak ustalić cele szkoleniowe, jak opracować program szkolenia i scenariusz szkolenia. Uczestnicy pozyskują również wiedzę jak planować i konstruować przekaz do odbiorców, od strony merytorycznej i metodologicznej. Istotną kwestią poruszaną na treningu trenerskim jest także przeanalizowanie trudnych, nieoczekiwanych sytuacji w pracy trenera, takich jak między innymi brak zainteresowania i zaangażowania, brak pytań lub zbyt duża ilość pytań czy brak zrozumienia.