Model ROI

Wyliczenia zwrotu z inwestycji dokonuje się zgodnie z podstawowym modelem przedstawionym powyżej, w którym potencjalnie skomplikowany proces może zostać uproszczony poprzez rozdzielenie go na kolejno po sobie następujące etapy. W modelu ROI zwrot z inwestycji obliczany jest w sposób systematyczny. Przedstawienie kolejnych etapów krok po kroku sprawia, że cały proces staje się możliwy do opanowania,… Czytaj dalej Model ROI