Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami szkolenia

Konflikty  pojawiają się w każdej organizacji. Ich przyczyna zwykle jest prosta do rozwiązania, pod warunkiem, że umiemy i chcemy mówić wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach. W mediacjach pracowniczych szkolenia bardzo ważna jest rola mediatora szkolenia, który jako narzędzia wykorzystuje przede wszystkim komunikację, prace z emocjami stron i pracę z impasem. Mediacje pracownicze szkolenia przebiegają przez kilka etapów, zaczynając od spotkań wstępnych, następnie wspólnych, kończąc na podsumowaniu, podczas którego osiągane jest porozumienie. Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy, dlatego ważne są mediacje pracownicze szkolenia. Dość często mediacje pracownicze związane są z mobbingiem. Ważne jest także wprowadzenie mediacja szkolenia do regulaminu pracy i polityki antymobbingowej.