Manipulacje w biznesie

Jeśli chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie czy manipulacja zawsze jest zjawiskiem negatywnym oraz czy istnieją słowa klucze do podświadomości innych ludzi, powinniśmy uczestniczyć w szkoleniu z manipulacji w biznesie. Osoby zajmujące się na co dzień kwestiami związanymi z biznesem doskonale wiedzą, że manipulacja są jego nieodzownym elementem. Dzięki wspomnianemu szkoleniu mamy możliwość poznania słów kluczy w manipulacji werbalnej. W programie kursu znajdują się tematy takie jak manipulacja niewerbalna- gesty, postawy, mimika, poczucie wartości a wpływ na manipulacje, wywieranie wpływu a manipulacja oraz elementy poczucia wartości jako skuteczna obrona przed psychomanipulacją. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się również, że aktywne słuchanie służy obronie przed manipulacją oraz uzyskają odpowiedź na pytanie czy każda forma komunikacji to forma wywierania wpływu. Kurs manipulacji w biznesie skrystalizuje naszą wiedzę i uświadomi nam, że przez niepożądaną manipulacją można się naprawdę łatwo, a zarazem bardzo skutecznie bronić. Wywieranie wpływu na innych ludzi nie jest jedyną droga do osiągnięcia zysku, często manipulacje powodują więcej szkód niż korzyści, warto o tym pamiętać każdego dnia, szczególnie w naszej pracy. W trakcie szkolenia kursanci pozyskują także wiedzę jak pozytywnie wpływać na innych ludzi na poziomie niewerbalnym.