Szkolenie z rozliczania projektów finansowanych ze środków UE

Szkolenie z rozliczania projektów finansowanych ze środków UE skierowane jest do osób, pracujących w księgowości oraz do osób odpowiedzialnych za realizację projektów unijnych. Kurs z rozliczania projektów przygotowuje uczestników do prawidłowego tworzenia układu kont a także do kierowania ewidencją dokumentów. Podczas treningu z rozliczania projektów słuchacze poznają techniki tworzenia systemu weryfikacji dowodów księgowych oraz rozliczeń. Zakres tematyczny szkolenia z rozliczania projektów opiera się na przedstawieniu podstawowych obowiązków pracowników działu księgowości, odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie projektów unijnych. W trakcie kursu z rozliczania projektów uczestnicy poznają metody prawidłowego sporządzania budżetu projektu i sposoby rozliczania projektu finansowanego ze środków UE. Celem treningu z rozliczania projektów jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującym prawem karnym i cywilnym w zakresie nieprawidłowości powstałych w trakcie realizacji projektu. Szkolenie z rozliczania projektów prezentuje skuteczne techniki prawidłowego pisania wniosków o płatności oraz sprawozdania. Uczestnicy podczas kursu z rozliczania projektów dowiedzą się w jaki sposób należy przygotować się do kontroli realizacji projektu. Po ukończonym treningu z rozliczania projektów słuchacze zdobędą umiejętności w zakresie prawidłowego zamknięcia projektu. Podczas szkolenia z rozliczania projektów zostaną przedstawione najczęściej pojawiające się błędy przy dokumentowaniu i rozliczaniu projektu. Kurs z rozliczania projektów finansowanych ze środków UE prowadzony jest w formie ćwiczeń, podczas których omawiane są wymogi stawiane przez przepisy unijne w ramach ewidencji księgowej.