Szkolenie z profesjonalnego sekretariatu w urzędzie

Szkolenie z profesjonalnego sekretariatu w urzędzie skierowane jest do osób pracujących w sekretariatach administracji publicznej. Celem kursu z profesjonalnego sekretariatu w urzędzie jest podwyższenie umiejętności związanych z pracą w sekretariacie oraz poprawa współpracy z przełożonym w urzędzie. Podczas treningu z profesjonalnego sekretariatu w urzędzie uczestnicy poznają metody budowania dobrego wizerunku sekretariatu oraz zasady savoir- vivre w urzędzie. Szkolenie z profesjonalnego sekretariatu przedstawia cechy, umiejętności oraz wygląd idealnego pracownika sekretariatu. W trakcie kursu z profesjonalnego sekretariatu słuchacze poznają sposoby obsługi klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Celem treningu z profesjonalnego sekretariatu w urzędzie jest doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wiedza zdobyta na szkoleniu z profesjonalnego sekretariatu pozwoli na efektywne prowadzenie rozmów telefonicznych zarówno służbowych jak i prywatnych . Uczestnicy kursu z profesjonalnego sekretariatu nauczą się identyfikować sytuacje kryzysowe występujące w urzędzie oraz rozwiązywać zaistniałe problemy. W trakcie treningu z profesjonalnego sekretariatu słuchacze poznają zasady obiegu pism oraz archiwizacji dokumentacji w urzędzie. Szkolenie z profesjonalnego sekretariatu pozwoli na podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie technik radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Każdy uczestnik kursu z profesjonalnego sekretariatu w urzędzie zapozna się z Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji. Cena treningu z profesjonalnego sekretariatu zawiera certyfikat, materiały szkoleniowe oraz lunch.