Szkolenie z asertywności i komunikacji w pracy biurowej

Szkolenie z asertywności i komunikacji w pracy biurowej przeznaczone jest dla osób chcących zwiększyć swoją skuteczność przez zachowania asertywne i lepszą komunikację. Najbardziej skorzystają z niego sekretarki, asystentki, office managerowie i inni pracownicy biurowi. Wiedza zdobyta podczas warsztatów asertywności pozwoli nam poznać tajniki zachowań asertywnych wobec autorytetów i przełożonych. W trakcie kursu dowiesz się jak podnieść kompetencje w komunikacji asertywnej, jak rozpoznać symptomy agresji, uległości i skutki takiego zachowania, a także jak używać skutecznych technik, by pozostać opanowanym nawet w skomplikowanych i trudnych sytuacjach. Asertywność to jedna z bardziej przydatnych i pożądanych cech zarówno w kontaktach z przełożonymi jak i współpracownikami. Dlatego właśnie tak ważne dla własnego sukcesu jest poznanie wszelkich sposobów umiejętnego reagowania i komunikacji z innymi. Dzięki szkoleniom z komunikacji w pracy biurowej zdobędziesz wiedzę jak dawać i otrzymywać konstruktywną krytykę, zidentyfikować dominujący styl zachowania i ustalić plan działań na przyszłość oraz jak najskuteczniej budować postawę asertywną. Szkolenie z asertywności to także prześledzenie i przećwiczenie poprawnego dialogu konstruktywnego i słuchania reaktywnego. Uczestnicy szkolenia poznają także sposoby formowania poprawnej parafrazy i budowania konstruktywnej informacji zwrotnej. W zachowaniach asertywnych bardzo pomocna okazuje się przede wszystkim świadomość praw osobistych i asertywne wyrażanie własnych przekonań. Dzięki szkoleniom asertywności i komunikacji w pracy biurowej zdobędziesz wiedze która pomoże ci sprostać wielu wyzwaniom, a kontakty z innymi ludźmi będą znacznie bardziej poprawne.