Zarządzanie zespołem przez delegowanie

Na jakich obszarach opierać zarządzianie zespołem poprzez delegację?

  • Planowanie pracy własnej i podwładnych – podstawą planowania jest nadawanie priorytetów w zarządzaniu zespołem .  Samo nadawanie priorytetów to obszar zarządzania czasem (np. matryca Eisenhowera). Na szkoleniu skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób komunikować priorytety tak, aby praca zespołu koncentrowała się na najważniejszych zadaniach.
  • Delegowanie, monitorowanie, egzekwowanie – rozumiane jako podział zadań na te, którymi kierownik powinien zająć się sam oraz przyporządkowanie do pozostałych zadań odpowiedniej osoby oraz metody delegowania czynności w zarządzaniu zespołem
  • Motywowanie i zaangażowanie pracowników – uczestnicy szkolenia zarządzanie zespołem dowiedzą się jakie znaczenie w motywowaniu odgrywają potrzeby psychologiczne, nauczą się dopasowywać wzmacnianie pracownika do jego dojrzałości i poziomu zaangażowania.
  • Prowadzenie rozmów pracowniczych – podsumowujących, udzielających informacji zwrotne dotyczącej zarządzania zespołem.