Rekrutacja i selekcja

Szkolenie o tematyce selekcja i rekrutacja pracowników to niezawodny sposób na uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak zatrudnić najlepszych, najbardziej efektywnych pracowników. W trakcie wspomnianego szkolenia uczestnicy poznają najbardziej istotne narzędzia selekcyjne, metody rekrutacji i sposoby pozyskiwania dobrych pracowników. W programie szkolenia z rekrutacji uczestnicy mają możliwość zapoznania się z rolą rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W programie kursu możemy znaleźć między innymi tematy takie jak tworzenie i stosowanie narzędzi do doboru personelu- trening umiejętności, dobór strategii rekrutacyjnej do metod zarządzania personelem, a także przygotowanie procesu rekrutacyjnego i dobór źródeł pozyskiwania kandydatów. Na kursie omawiane są bardzo dokładnie zagadnienia związane z rolą i zadaniami menedżera w procesie rekrutacji i selekcji najlepszych pracowników, analiza potrzeb personalnych firmy, modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, a także sporządzanie profilu wymagań wobec kandydata do zatrudnienia. Uczestnicy ponadto maja możliwość poznania tajników przygotowania najlepszego, najbardziej pożądanego ogłoszenia rekrutacyjnego, które przyciągnie właśnie do naszej firmy najlepszych. Na warsztatach poznać można najefektywniejsze metody selekcji kandydatów. Szczegółowo przerabiana jest dodatkowo rozmowa rekrutacyjna, a dokładniej tematy powiązane z zwiększeniem rzetelności pozyskiwanych informacji.