Asertywna Firma i asertywny pracownik

Asertywna firma

Wiarygodność to najlepsza ocena, jaką może uzyskać nowoczesna firma. Dzisiejsze firmy, zwłaszcza duże korporacje, muszą dbać o posiadane kontakty i zobowiązania, troszczyć się o partnerów, by byli stabilni i równie wiarygodni.

Asertywny pracownik

Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji, czyli szkolenia z asertywności. Pracownik jest wartością i ma wpływ na przedsiębiorstwo. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów.

Asertywny menedżer

Efektywne zarządzanie i organizacja w dzisiejszej firmie to głównie sprawny przepływ informacji, szybkość i skuteczność rozwiązywania zadań i pojawiających się problemów, motywacja i odpowiedzialność pracowników, dobra koordynacja pracy zespołowej.

Asertywny menedżer:

  1. Nie boi się wprost i otwarcie rozmawiać ze swoimi zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami na każdy temat (dba o przepływ informacji);
  2. Jasno komunikuje o błędach zarówno własnych, jak i pracownika, nie obawia się przyjąć krytyki, a krytykuje innych nie po to, by wykazać, ze ktoś jest,,zły”, lecz po to, by szybko rozwiązać zaistniały problem;
  3. Mówi jasno i konkretnie; jest skoncentrowany na zadaniu (szybko i skutecznie reaguje na problemy);
  4. Traktuje swoich pracowników w partnerski sposób, często ich chwali, szanuje ich opinie i pomysły, potrafi delegować zadania (motywuje i budzi zapał do pracy);
  5. Umie obronić się przed każdą forma manipulacji słownej i doprowadzić do komunikacji wprost, wspiera ciekawe inicjatywy członków zespołu (jest dobrym koordynatorem).