WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Właściwa komunikacja w biznesie ma bezpośredni wpływ na wszelkie nasze działania. Proces ten składa się z wielu czynników, które wpływają na prawidłowy przekaz informacji w firmie. Firmy organizują szkolenia w tej kwestii, by ich pracownicy wyróżniali się. Pomocne w tej kwestii okazują się szkolenia z komunikacji. To, czy efekt komunikowania się zakończy się mniejszym, czy… Czytaj dalej WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Postawa asertywna

Postawa Uległa kontra Agresywna Postawa uległa, bierna, może brać się z lęku wobec innych, z obawy o utratę ich sympatii, z chęci uniknięcia konfliktów, z braku pewności siebie. Narysowana postać człowieka, który ma następujące myśli (pojawiają się w chmurkach nad jego głową): On zacznie na mnie krzyczeć, Boję się jego reakcji. Nie chce stracić jej… Czytaj dalej Postawa asertywna

Warsztaty Human resources

Pracownicy HR muszą zaopatrzyć się w niezbędną informację dotyczącą zadań biznesowych i zorientować się zwiększającą się funkcję, jaką zawiera za sobą dysponowanie zasobami ludzkimi w organizacjach. Powinni dodatkowo doskonale zrozumieć branżę, jak i budowę osobistej instytucji, jej pozycję pieniężną i wyzwania jakie przed nią stoją. Nie mogą przy tym zapominać o swej podstawowej funkcyj, jaką… Czytaj dalej Warsztaty Human resources

Komunikacja interpersonalna – szkolenie w Warszawie

Szkolenie – komunikacja Warszawa Aby sprostać tym potrzebom organizowane jest szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji. Odbywać się będzie ono w Warszawie. Szkolenia w Warszawie umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiadomości na temat komunikacji zarówno biznesowej jak i tej stosowanej na co dzień w mniej formalnych warunkach. Warszawa to idealne miejsce na organizacje szkoleń. Celem szkolenia jest… Czytaj dalej Komunikacja interpersonalna – szkolenie w Warszawie

Zarządzanie projektem – szkolenia

Zarządzanie projektami – szkolenie Wśród ogromnego wyboru kursów dużym zainteresowaniem cieszy się szkolenie „Zarządzanie projektami”. Stworzone jest ono przede wszystkim dla kierowników i koordynatorów projektu, upraszczając im tym samym pracę i podnosząc umiejętnośći Podczas szkolenia uczestnik ma szansę podciągnięcia już posiadanych zdolności oraz zdobycia nowych, wpływających stymulująco na jakość jego pracy. Trzeba tu zauwazyć chociażby… Czytaj dalej Zarządzanie projektem – szkolenia

Zarządzanie zespołem pracowników szkolenie

Jakie istniejąsposoby zespołowego działania: Zespoły o podobnej specjalizacji – tworzą się wskutek łączenia pracowników dotychczas indywidualnie wykonujących równoległe zadania, obejmują więc te zestawów pracowników o jednakowych specjalizacjach ( np. murarzy , ślusarzy , rolnikówzwykle obowiązane do przeprowadzenia określonego modelu działania lub określonej formy realizacji – nie identyfikuje się z efektem końcowym. W ramach grup o… Czytaj dalej Zarządzanie zespołem pracowników szkolenie

Trening menadżerski

Po ukończonym kursie z zarządzania personelem uczestnicy będą umieli wybrać i dopasować do swojej firmy odpowiednie metody zarządzania zespołami. szkolenie zarządzania personelem przedstawia profesjonalne techniki motywacji pracowników oraz działanie systemu ocen pracowniczych. Celem treningu z zarządzania personelem jest także uaktualnienie wiedzy na temat funkcjonowania pracowników w firmie. Podczas treningu zarządzania personelem uczestnicy dowiedzą się jakie… Czytaj dalej Trening menadżerski

Zarządzanie stresem

Szkolenie z zarządzania stresem skierowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz do osób, poddawanych w swojej pracy dużej presji. Podczas kursu z zarządzania stresem zostaną przedstawione metody indywidualnego kierowania rozwojem w sytuacjach wyzwalających stres. Celem treningu z zarządzania stresem jest poznanie technik kontrolowania i zarządzania swoimi emocjami. W trakcie warsztatu z zarządzania… Czytaj dalej Zarządzanie stresem

asertywność i komunikacja w biznesie

Szkolenie z asertywności i komunikacji w biznesie skierowane jest do osób, pragnących podwyższyć swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji. Celem kursu z asertywności i komunikacji w biznesie jest zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego podejmowania decyzji. Podczas treningu z asertywności i komunikacji w biznesie zostaną przedstawione techniki interpersonalne wykorzystywane w sytuacjach trudnych i skomplikowanych. Uczestnicy w… Czytaj dalej asertywność i komunikacja w biznesie